Acasă România A început Recensământul Populaţiei şi Locuinţelor

A început Recensământul Populaţiei şi Locuinţelor

La nivel naţional este în desfăşurare pregătirea şi organizarea Recensământului Populaţiei şi Locuinţelor (RPL) 2021 în România.

RPL se realizează o dată la 10 ani. Din cauza pandemiei de Covid 19, realizarea recensământului a fost amânată pentru 2022. Această cercetare statistică exhaustivă măsoară cu exactitate o serie de indicatori statistici deosebit de importanţi pentru fiecare stat, cum ar fi numărul populaţiei rezidente şi distribuţia teritorială a acesteia, dimensiunea fondului de locuinţe, condiţiile de locuit, dar surprinde şi modificările cantitative şi de structură intervenite de la ultimul recensământ pentru o multitudine de aspecte importante cum ar fi tipologia gospodăriilor şi a nucleelor familiale, numărul de copii pe care o familie alege să-i aibă şi structura etnică şi confesională a populaţiei etc.

RPL 2021 se realizează sub aspect tehnico-metodologic de către Institutul Naţional de Statistică (INS), în concordanţă cu regulamentele Uniunii Europene (Regulamentul (CE) nr. 763/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului).

Momentul de referinţă al RPL 2021 este ora «0» din ziua de 1 decembrie 2021, deci recensământul trebuie să surprindă situația existentă la data de 1 decembrie 2021.

În etapa de pregătire a RPL, în perioada februarie-martie 2021 s-a desfăşurat un recensământ de probă, în scopul testării la scară mică a activităţilor de organizare şi de prelucrare a datelor, a metodologiei şi a aplicaţiei informatice, pentru obţinerea elementelor necesare perfecţionării instrumentarului de recensământ şi a corectării la timp a eventualelor erori sistematice existente în oricare dintre etapele recensământului.

Din martie 2021, Direcţiile Teritoriale de Statistică cu sprijinul UAT-urilor din ţară au constituit o bază de date GIS cu clădiri şi locuinţe, într-o aplicaţie pusă la dispoziţie de către INS, în care se regăsesc arterele, numerele administrative din fiecare localitate şi numărul de locuinţe aferent fiecărei clădiri. În urma definitivării acestei baze de date, împreună cu reprezentanţii UAT-urilor, se va realiza sectorizarea teritoriului, o etapă foarte importantă în asigurarea obţinerii unor date corecte şi complete.

După finalizarea RPLvom avea o situaţie exactă a bazei de date care va putea fi preluată şi utilizată şi de către alte instituţii, anunță Direcția de Statistică a Județului Ilfov.

 

Recensământul Populaţiei şi Locuinţelor din semestrul I al anului 2022 este 100% informatizat şi se va desfăşura preponderent online

 

RPLdin semestrul I al anului 2022 este 100% informatizat şi se va desfăşura preponderent online, fiecare persoană având posibilitatea de a se autorecenza utilizând orice telefon mobil tip smartphone, tabletă, laptop sau PC.

AUTORECENZAREA reprezintă posibilitatea fiecărui cetăţean, care are acces la internet, de a completa online chestionarul individual. Având în vedere condiţiile sanitare impuse de pandemia de SARS-Cov 2 este recomandată autorecenzarea. Prin autorecenzare, cetăţenii au mai multe beneficii: evitarea contactului cu persoane externe locuinţei, gestionarea timpului liber conform preferinţelor, asigurarea calităţii răspunsurilor furnizate direct de fiecare persoană precum şi posibilitatea angajaţilor cu contract legal de a primi o zi liberă, plătită de la stat legii.

Autorecenzarea se poate realiza şi cu sprijinul unui recenzor (autorecenzarea asistată). În acest sens, la sediul primăriilor din fiecare UAT vor fi instalate posturi de lucru în spaţii special amenajate.

 

Calendarul recensământului

 

Recensământul propriu-zis se va desfăşura în anul 2022 conform următorului calendar:

 

1 februarie – 13 martie 2022: Preluare date din surse administrative şi populare bază de date RPL 2021;

14 martie – 15 mai 2022: Autorecenzare (metoda CAWI);

16 mai – 17 iulie 2022: Colectarea datelor de către recenzori, prin interviuri faţă în-faţă (cu ajutorul tabletelor – metoda CAPI).

Se va urmări ca recenzorii să fie persoane de încredere, bine pregătite profesional, astfel încât dialogul cu cetăţenii să se desfăşoare în cele mai bune condiţii. Pentru evitarea oricăror neplăceri, îi îndemnăm pe cetăţeni să verifice legitimaţia şi cartea de identitate a recenzorului care are obligaţia de a le prezenta.

 

Ce se întâmplă cu datele colectate?

 

Toate informaţiile primite de la cetăţeni au caracter strict confidenţial, scopul prelucrării este exclusiv statistic, datele cu caracter personal cu care operează INS sunt protejate şi nu sunt divulgate sau transmise nimănui. Prelucrarea datelor individuale şi a celor cu caracter personal în scop statistic are o caracteristică foarte importantă şi anume, faptul că persoanele vizate pot fi identificate doar pe perioada colectării. Imediat după aceasta, datele sunt anonimizate, identificarea ulterioară a acestora fiind imposibilă.

INS nu prelucrează datele cu caracter personal în scopul creării de profiluri. Informaţiile obţinute pe baza declaraţiilor populaţiei înregistrate la recensământ sau preluate din surse administrative nu pot fi utilizate pentru stabilirea unor drepturi şi obligaţii pentru unităţile statistice la care se referă şi nici nu pot servi ca probe în justiţie.

Rezultatele recensământului sunt extrem de importante, toate instituţiile locale, judeţene sau centrale utilizând aceste date pentru fundamentarea deciziilor privind dezvoltarea economică şi socială sau pentru a elabora strategii de dezvoltare.

De asemenea, prin realizarea acestui recensământ, România îşi îndeplineşte obligaţiile ca stat membru al Uniunii Europene, urmând ca după finalizarea acestuia să transmită datele la EUROSTAT.

Refuzul de a furniza informaţiile solicitate sau de a primi vizita recenzorului, precum şi furnizarea de informaţii incorecte constituie contravenţii şi se sancţionează cu amenzi cuprinse între 1.000 și 5.000 de lei.

Mai multe informaţii se pot obţine de pe site-ul www.recensamantromania.ro, dispănibil din 14 martie 2022. – sursa: Direcția de Statistică Ilfov