Concursuri de admitere pentru posturi diplomatice și consulare și pentru posturi pentru...

Concursuri de admitere pentru posturi diplomatice și consulare și pentru posturi pentru funcții de execuție specifice MAE

Ministerul Afacerilor Externe a lansat concursul pentru admiterea în Corpul Diplomatic şi Consular al României, respectiv concursul pentru ocuparea posturilor pentru funcții de execuție specifice MAE, conform anunțurilor publicate pe site-ul instituției:  https://www.mae.ro/node/55175 și https://www.mae.ro/node/55176.

Sunt scoase la concurs, în această etapă, 252 de posturi, dintre care 120 de posturi pentru funcții diplomatice și consulare, respectiv 132 de posturi pentru funcții de execuție specifice MAE.

Concursurile de admitere se vor desfășura în baza Regulamentelor privind organizarea și desfășurarea concursurilor pentru admiterea în Corpul Diplomatic şi Consular al României, respectiv pentru ocuparea posturilor vacante prevăzute pentru funcții de execuție specifice MAE.

Regulamentele pentru fiecare categorie de posturi au fost publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 290/23.03.2021, după ce anterior au fost afișate pe site-ul MAE în transparență decizională, conform procedurii stabilite prin Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică. Regulamentele complete pot fi consultate și https://www.mae.ro

În ceea ce privește posturile cu profil diplomatic și consular, dintre cele 120 de posturi, pentru profilul politic sunt scoase la concurs 70 posturi; pentru profilul consular – 15 posturi;  respectiv pentru profilul juridic – 35 de posturi.

În ceea ce privește funcțiile de execuție specifice MAE, prin cele 132 de posturi se vor acoperi 7 domenii, și anume: secretariat, cancelarie și protecția informațiilor clasificate; administrativ, achiziții publice și implementare proiecte; financiar, contabilitate și audit; tehnologia informației; comunicare și relații interinstituționale; drept intern, resurse umane și consular, respectiv controlul exporturilor.

Probele de concurs prevăzute de Regulamente sunt: depunerea electronică a dosarelor și selecția acestora, susținerea testului-grilă, susținerea probei scrise, interviul, verificarea dosarelor (confruntarea documentelor în original, depuse în format fizic, cu cele depuse electronic), precum și testarea medicală şi psihologică şi obținerea avizului ORNISS pentru accesul la informațiile clasificate. Informații complete sunt disponibile în Regulamentele de concurs.

Toate probele preconizate în cadrul concursurilor sunt prevăzute să se desfășoare în condiții de siguranță, cu respectarea tuturor măsurilor de prevenție și protecție specifice pandemiei de COVID-19.

În acest sens, un element de noutate în cadrul procesului de organizare a concursurilor îl reprezintă desfășurarea unor etape ale acestuia exclusiv în format on-line, prin punerea la dispoziția candidaților a unei platforme dedicate, adaptate la contextul special pandemic și cu luarea măsurilor necesare în scopul evitării fraudării.

Acest concurs, care este primul organizat de MAE după anul 2017, reprezintă începutul unui proces pe termen mediu pentru acoperirea, în mod gradual, a necesarului de personal pentru MAE, printr-o serie de concursuri succesive, în corelare cu procesele interne de trimitere la post în Serviciul Exterior. Astfel, numărul de posturi scos la actualul concurs se raportează la schema de personal din Centrala MAE, întrucât admiterea în cadrul MAE se realizează, în conformitate cu Legea nr. 269/2003 privind Statutul Corpului Diplomatic și Consular al României, exclusiv prin încadrarea în Centrală. Ulterior finalizării desfășurării rotației personalului MAE între Centrala MAE și Serviciul Exterior în anul 2021, prin care se urmărește ocuparea cu personal propriu a posturilor din misiunile diplomatice și oficiile consulare, vacante sau încadrate în prezent cu detașați din mediul privat, vor putea fi demarate etapizat, în funcție de posturile rămase vacante în Centrala MAE, noi concursuri de admitere.

Scoaterea la concurs a unui număr substanțial de posturi diplomatice și consulare, respectiv 120, reprezintă o premieră după anul 2010, la concursurile precedente fiind gestionate mult mai puține locuri, respectiv: în 2014 – 30 de posturi; în 2016 – 90 de posturi; în 2017 – 52 de posturi. În ceea ce privește posturile prevăzute pentru funcții de execuție specifice MAE, și anume 132, acest număr este de asemenea semnificativ raportat la situația din anii precedenți: în perioada 2010 – 2015 nu au fost organizate concursuri pentru aceste categorii de posturi; în anul 2016 au fost organizate trei concursuri succesive pentru un număr total de 179 posturi; în 2017 – 40 posturi; în 2018 – 13 posturi pentru contract pe durată determinată în contextul exercitării de către România a Președinției Consiliului Uniunii Europene.