Consultare publică privind funcționarea Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova

Consultare publică privind funcționarea Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova

Secretariatul General al Guvernului (SGG) anunță deschiderea consultării publice cu privire la proiectul de hotărâre de guvern privind atribuțiile, organizarea și funcționarea Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova.

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus consultării publice se pot trimite în termen de zece zile calendaristice de la data publicării prezentului anunț la adresa de e-mail consultare.publica@sgg.ro.

Materialele transmise vor purta mențiunea ”Propuneri privind organizarea și funcționarea Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova”. Propunerile trimise vor fi publicate pe pagina de internet a instituției, la linkul https://sgg.gov.ro/new/anunturi-proiecte-de-acte-normative/. Nepreluarea recomandărilor formulate și înaintate în scris va fi justificată în scris.