Acasă Europa Fonduri europene pentru colaborarea la frontiera româno-sârbă

Fonduri europene pentru colaborarea la frontiera româno-sârbă

Noul program transfrontalier Interreg-IPA a fost adoptat, pe 7 august, de Comisia Europeană și vizează protejarea mediului în regiunile de frontieră dintre România și Serbia. Zona se află în centrul macroregiunii europene a Dunării. Bazinul Dunării acoperă mai mult de jumătate din frontiera dintre cele două țări.

Programul se va axa pe dezvoltarea unor infrastructuri de transport transfrontalier eficiente și ecologice. În plus, acesta va oferi localnicilor oportunități de ocupare a forței de muncă, îmbunătățirea asistenței medicale și un acces sporit la învățământul terțiar.

Peste 2 milioane de persoane care locuiesc în regiune vor beneficia de aceste proiecte, care vor contribui la atingerea obiectivelor Strategiei europene pentru regiunea Dunării. Programele noastre transfrontaliere prevăd măsuri concrete pentru îmbunătățirea calității vieții în regiunile de frontieră ale Uniunii Europene și în vecinătatea acestora. Aceste programe constituie o ocazie pentru regiuni de a găsi soluții comune la provocări comune”, susține Comisarul european pentru politici regionale, Corina Crețu.

Programul Interreg IPA de cooperare transfrontalieră România-Serbia acoperă 3 regiuni de frontieră în România și 6 regiuni în Serbia. El are o valoare de peste 88 de milioane EUR, cu o contribuție de aproape 75 de milioane EUR din instrumentul de asistență pentru preaderare (IPA).

Unele dintre efectele preconizate includ accesul sporit la piața muncii, asistență medicală și servicii sociale îmbunătățite, instituirea de rețele transfrontaliere de centre de învățământ superior, consolidarea capacităților instituțiilor locale în vederea protejării resurselor naturale, precum și o mai bună pregătire pentru situații de urgență (de exemplu, legate de minerit și activități industriale, poluarea aerului sau inundații).

Cele 9 regiuni implicate în programul Interreg IPA de cooperare transfrontalieră România – Serbia sunt regiunile (NUTS III) Timiș, Caraș-Severin și Mehedinți și districtele Severnobanatski, Srednjebanatski, Južnobanatski, Braničevski, Borski și Podunavski.

Instrumentul de asistență pentru preaderare (IPA) oferă asistență tehnică și financiară pentru a sprijini procesele de reformă în țările în curs de aderare. Fondurile IPA dezvoltă capacitățile țărilor respective. Pentru perioada 2014-2020, Interreg-IPA dispune de un buget de aproximativ 4,84 miliarde EUR care vor fi investite în 12 programe de cooperare transfrontalieră între regiuni și parteneri teritoriali, sociali și economici.