Mica Unire – o lecţie de istorie pentru societatea românească de azi

Mica Unire – o lecţie de istorie pentru societatea românească de azi

Cu cât ne înţelegem mai bine istoria, prin evenimentele ei fundamentale, înţelegem cu atât mai mult sensul devenirii noastre ca naţiune, ne concepem cu atât mai temeinic viitorul în direcţia unor idealuri care trebuie să rămână actuale. Un astfel de eveniment cu înaltă valoare istorică şi simbolică este 24 ianuarie 1859. Suntem datori să învăţăm lecţia istoriei şi să o predăm şi tinerilor, pentru ca istoria noastră să aibă continuitate în spiritul conştiinţei, identităţii şi idealurilor naţionale. Academia Oamenilor de Știință din România face din educaţia în spiritul valorilor naţionale, patriotice şi identitare o prioritate a viziunii şi activităţii sale”, menționează, într-un comunicat de presă, președintele Academiei Oamenilor de Știință din România (AOSR), prof. univ. dr. ing. Adrian Badea.

AOSR priveşte Unirea de la 24 ianuarie 1859 dintr-o dublă perspectivă: ca pe un eveniment istoric crucial în edificarea României Moderne şi în împlinirea idealului Marii Uniri, din 1 Decembrie 1918; ca pe o lecţie de istorie şi un reper pentru românii de astăzi, în special pentru tinerele generaţii.

Alegerea lui Alexandru Ioan Cuza ca domn al Ţării Româneşti, la 24 ianuarie, după ce, în 5 ianuarie, fusese ales domn al Moldovei, a reprezentat un act de conştiinţă şi de voinţă naţională exemplar în istoria României. Unirea Principatelor a constituit un pas fundamental în direcţia împlinirii unui ideal de veacuri, în spiritul testamentului lui Mihai Viteazul – făuritorul de ţară, primul unificator al naţiunii: Unirea tuturor provinciilor româneşti într-o singură Ţară, Unitatea tuturor românilor. Împlinirea, parţială, a acestui ideal a fost posibilă într-o epocă de mari schimbări pentru Europa, de naştere a statului naţional, de afirmare a popoarelor în spiritul naţionalităţii şi al identităţii naţionale. Prin Actul de la 24 ianuarie 1859, românii, prin elitele politice şi prin manifestarea voinţei populare, au arătat că se pot solidariza şi pot acţiona, cu fermitate, în direcţia atingerii idealului naţional.

 În această puternică manifestare de voinţă, în solidaritatea politică şi populară în jurul unui proiect comun, rezidă sensul exemplar pentru istorie şi pentru prezent al Unirii Principatelor. Evenimentul de acum 158 de ani este, de aceea, o lecţie de istorie pentru societatea românească de azi: pentru elitele ei politice şi culturale, pentru toţi românii, trăitori în interiorul limbii şi spiritualităţii româneşti, dinlăuntrul sau din afara graniţelor. O semnificaţie specială, de lecţie şi de moment cu valoare simbolică, trebuie să aibă Unirea lui Cuza pentru generaţiile de tineri, pentru că tinerii sunt cei care vor duce România mai departe, în viitor. Asumarea ca ideal a Unirii şi Unităţii românilor de către tineri – proces care-şi are fundamentul în educaţie – constituie premisa ca România viitoare să devină o ţară puternică, prosperă, respectată în România şi în lume.