ODATĂ ŞI ODATĂ VOM CONŞTIENTIZA CĂ ÎN CAPUL MESEI AR TREBUI SĂ...

ODATĂ ŞI ODATĂ VOM CONŞTIENTIZA CĂ ÎN CAPUL MESEI AR TREBUI SĂ SE AFLE CULTUL CĂRŢII

– interviu cu prof. dr. Gheorghe Popa, rectorul Universității ”Alecu Russo” din Bălți, R. Moldova –

 Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți (USARB) este o instituție de învățământ superior, un centru științific, de instruire și cultură din nordul Republicii Moldova, care a dobândit prin realizările sale, în cei peste 60 de ani de activitate, o reputație de seamă, atât pe plan național cât și internațional,

Inițial, în 1945, actuala Universitate a fost un Institut învățătoresc, care funcționa în blocul de studii al clădirii fostului Liceu de fete „Domnița Ileana” (actualul bloc de studii nr.1 de pe strada Pușkin), în care 13 cadre didactice pregăteau 120 de studenți pentru specializările Istorie și Filologie, Științe ale naturii și Geografie. Ulterior, în 1953, Institutul învățătoresc din Bălți este reorganizat în Institut Pedagogic. Concomitent se creează facultățile de Filologie, Fizică și informatică și Limbi străine.

Din anul 1959, Institutului Pedagogic din Bălți i se conferă numele „Alecu Russo” care, în calitatea-i de ostaș al propășirii, de animator al revoluției de la 1848 la Iași și Blaj, constituie figura emblematică a Universității.

Insitutul Pedagogic din Bălți este reorganizat în Universitatea de Stat „Alecu Russo” începând cu 1992.

În acest an, Universitatea ”Alecu Russo” din Bălți a fost partenerul Forumului Internațional al Jurnaliștilor Români și locul unde s-a desfășurat a V-a ediție a Congresului Jurnaliștilor Români.

 Ce a însemnat pentru Universitatea ”Alecu Russ”o propunerea Forumului de a găzdui acest Congres ?

În primul îmi exprim satisfacţia vizavi de faptul că lucrările acestui Congres se desfăşoară în incinta universităţii bălţene, pentru că această colaborare a contribuit substanţial la creşterea vizibilităţii universităţii noastre. În acelaşi context, vreau să remarc că Universitatea de la Bălţi este cea mai veche universitate din R. Moldova și că are o anumită imagine în contextul universităţilor noastre. Are tradiţii la care noi ţinem foarte mult. Şi vreau să mai remarc alegerea acestui local, în această zonă geografică, în acest oraş, ca loc de desfăşurare a Forumului ca fiind una binevenită, pentru că în urbea noastră universitatea bălţeană e considerată un fel de insuliţă de românism, după cum bine spunea regretatul profesor  Eugeniu Coşleru. Probabil că aţi înţeles deja subtextul acestei afirmaţii, o urbe unde locuiesc mai puţini români în raport cu alte naţionalităţi. Are un anumit specific în conceptul etnic basarabean…

Câţi studenţi are Universitatea anul acesta ?!

Până la ora actuală, universitatea bălţeană a pregătit peste 60.000 de tineri, în diverse domenii, preponderent pedagogic. Au avut loc mai multe comasări, impuse de realităţile timpului,dar Universitatea ”Alecu Russo” se impune nu atât prin numărul de facultăţii sau catedre, ci prin numărul şi diversitatea de specializări.  În acest moment, universitatea noastră pregăteşte la toate cele trei etape de învăţământ: facultate, masterat şi doctorat, la circa 45 de specialităţi şi specializări.

Dar câteva personalităţi care au studiat la Universitatea Alecu Russo?

Sunt foarte multe personalităţi şcolite la Universitatea noastră, personalităţi marcante ale mediului academic şi universitar. Eugeniu Coşeru, regretatul ministru al Sănătăţii, medicul Nicolae Testemiţanu, academicianul Belu Ursu şi mulţi alţii…

Cum vedeţi viitorul R.Moldova? Credeţi că îl vor asigura tinerii care se pregătesc la această universitate?

Am vrea să credem că ei, tinerii, vor reprezenta viitorul R. Moldova. Intuiesc sau bănuiesc că odată şi odată vom conştientiza că în capul mesei ar trebui să se afle cultul cărţii. Da, la ora actuală există această goană după diplome, dar care ştim că nu se folosesc conform destinaţiilor. Dar până la urmă, diplomele însoţite de o pregătire adecvată, mă refer la partea teoretică, pe de o parte, şi de cea practică, pe de altă parte, le vor fi de folos şi le vor pune în aplicare. (pentru www.viitorulilfovean.ro/timpromanesc a consemnat Marga Bulugean)

Alecu_Russo_3
”Curaj prieteni, deșteptați-mi Patria, dacă vreți să dorm în pace” – Alecu Russo