Acasă Cultura / Culte România preia Complexul „Luceafărul” din Vârșeț

România preia Complexul „Luceafărul” din Vârșeț

Guvernul României a aprobat în ședința din 3 august Acordul între Guvernul României şi Guvernul Republicii Serbia privind acordarea dreptului de proprietate asupra clădirii „Luceafărul” României (semnat la Bucureşti, la 27 iunie 2022).

Complexul „Luceafărul” din Vârșeț (provincia Voivodina din Serbia), una din cele mai impozante clădiri din Vârșeț, localizat în centrul orașului, pe un teren de aproximativ 2.460 metri pătrați, are o importanță deosebită pentru patrimoniului cultural al minorității române din Serbia.

Clădirea, în forma literei “P” în stil neobaroc și cu fațadă decorativă, a fost zidită din caramida și apoi tencuită.

Inițial, clădirea a fost sediul Băncii „Luceafărul”, care a finanțat activitatea agricolă a românilor din zonă, clădirea fiind utilizată ulterior pentru multiple acțiuni de promovare a identității culturale și spirituale românești. În perioada comunistă, clădirea a fost naționalizată.

Și în timpul celui de al doilea război mondial, această clădire era sub patronatul românilor în in­cinta ei funcționând  școala românească.

Simbolul acestei clădiri, și prin ea și al românilor din zonă, era statuia țărăncuței, care a fost înlăturată în timpul celul de al doilea război mondial sub pretextul salvării ei.

Și după război clădirea a rămas sub patronatul românilor, acolo desfășurându-și activitatea Casa de Editură „Bratstvo i jedinstvo”, o editură centralizată pentru toate minoritățile, între timp desființată, înființându-se apoi Casa de Editură „Libertatea” care a devenit una din cele mai marcante Case de editură ale minorității, având tipografie, numeroși ziariști, editură, ocupându-se, mai ales la început, cu tipărirea manualelor și cărților școlare. Administrația a lucrat pentru toate despărțămintele, iar Casa de editură a avut cinci librării, două la Vârșeț, câte una la Torac, Uzdin și Alibunar. Cu alte cuvinte, aproape tot ce a fost românesc se concentra în clădirea respectivă.

După înlăturarea regimului comunist, asociații minorității române au inițiat demersuri pentru retrocedarea clădirii, care nu au fost, însă, soluționate favorabil de autoritățile sârbe, în special din cauza lipsei documentelor doveditoare ale dreptului de proprietate.

În urma repetatelor demersuri ale MAE român, partea sârbă a convenit să transfere României, cu titlu gratuit, dreptul de proprietate asupra complexului „Luceafărul”, în baza unui acord bilateral.
Documentul a fost semnat la București, la 27 iunie 2022, cu ocazia vizitei în România a ministrului afacerilor externe al Serbiei, Nikola
Selaković, în baza Memorandumului nr. G1/1406 din 20 iunie 2022, cu tema ”Aprobarea negocierii și semnării Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Serbia privind acordarea dreptului de proprietate asupra clădirii „Luceafărul” României”. Din partea României, Acordul a fost semnat de ministrul afacerilor externe, Bogdan Aurescu.

Documentul conține, de asemenea, prevederi referitoare la momentul la care operează efectiv transferul dreptului de proprietate asupra clădirii, la destinația pe care o va avea imobilul, la condițiile de înstrăinare/ închiriere subsecventă a acestuia de către statul român, respectiv clauze de intrare în vigoare.
Conform art. 5 al Acordului, acesta va intra în vigoare la data primirii ultimei notificări, pe cale diplomatică, prin care Părțile se înștiințează reciproc asupra
îndeplinirii procedurilor interne necesare pentru intrarea sa în vigoare.