România prezentă la „Epoca marilor deschideri: Rolul Limbilor şi al Literaturilor în...

România prezentă la „Epoca marilor deschideri: Rolul Limbilor şi al Literaturilor în societatea pluralistă”

România este reprezentată, în aceste zile, la Colocviul Internaţional „Epoca marilor deschideri: Rolul Limbilor şi al Literaturilor în societatea pluralistă”, organizat de Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine a Universităţii de Stat din Chişinău.

 Evenimentul marchează jubileul Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine a Universităţii de Stat din Moldova şi se desfăşoară  în perioada 27-28 martie.

Membru al Uniunii Scriitorilor din România, Spiridon Vasile a semnat studii, eseuri, cronici literare, recenzii, articole, traduceri (din limba franceză) în cele mai importante reviste literare din ţară (peste 700 de apariţii publicistice): „Ateneu”, „Convorbiri literare”, „Hyperion”, „Conta”, „Poesis”, „Caiete critice” ş.a. (la primele patru dintre aceste reviste deţin rubrici permanente). Participă activ la sesiuni de comunicări ştiinţifice universitare, la zile şi colocvii ale revistelor literare şi culturale, la mese rotunde, dezbateri, lansări și prezentări de carte. De asemenea, face parte din importante jurii naționale și internaţionale pentru decernarea premiilor literare.