Unirea Principatelor Române marcată la Liceul Teoretic „George Meniuc” Chișinău

Unirea Principatelor Române marcată la Liceul Teoretic „George Meniuc” Chișinău

O serie de manifestări dedicate marcării a 157 de ani de la un moment de referință din istoria românilor, Unirea Principatelor Române, va fi organizată pe 22 ianuarie, la Chişinău, de Institutul Cultural Român „Mihai Eminescu” la Chișinău în colaborare cu Institutul de Istorie al Academiei de Științe a Moldovei, Direcția Învățământ a Municipiului Chișinău și Liceul Teoretic „George Meniuc” Chișinău.Cu acest prilej va fi inaugurată expoziția „Unirea Principatelor Române și reformele domnitorului Alexandru Ioan Cuza”, realizată de ICR Chișinău.
Dedicată marcării Unirii Principatelor Române, expoziția cuprinde date istorice complexe sub formă de fotografii, mărturii ale contemporanilor, citate despre Unirea Principatelor Române și domnitorul Alexandru Ioan Cuza, contemporanii săi, scriitori și savanți contemporani.
În cadrul conferinţei „Unirea Principatelor Române – moment istoric cu impact național și european”, la care urmează să participe profesorii de istorie de la instituțiile de învățământ preuniversitar din Chișinău, vor conferenția acad. Valeriu Matei, directorul ICR Chișinău și dr. Gheorghe Cojocaru, directorul Institutului de Istorie al AŞM.
Istoricii Demir Dragnev, membru corespondent al Academiei de Științe a Moldovei, dr. Constantin Ungureanu, dr. Dinu Poștarencu, drd. Tudor Schifos și Ion Negrei vor susține prelegeri publice dedicate Unirii Principatelor Române.