Se reia selecția pentru asociațiile etnicilor români din Ucraina

Se reia selecția pentru asociațiile etnicilor români din Ucraina

DISTRIBUIȚI

Ministerul pentru Românii de Pretutindeni (MRP) anunță reluarea selecției asociațiilor, fundațiilor și a altor organizații nonguvernamentale prin intermediul cărora se vor colecta documentele necesare acordării de burse sau stimulente financiare etnicilor români cu domiciliul în Ucraina.

Prin Legea nr. 122/04 iunie 2018 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 85/2017 pentru modificarea art. 5 din Legea nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, precum şi pentru acordarea unor burse de studii etnicilor români cu domiciliul stabil în Ucraina, au fost modificate condițiile de acordare a burselor sau stimulentelor financiare. Actul normativ a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 471/07 iunie 2018.

În baza Legii nr. 122/4 iunie 2018, Art. I, alin. 3 (1), se aprobă plata de burse sau stimulente financiare în cuantum de 200 lei/lună/bursă sau stimulent financiar, pentru elevii etnici români cu domiciliul în Ucraina, înscrişi în clasa I a anului şcolar 2017-2018, care studiază în şcolile cu predare în limba română sau cu studiul unor materii în limba română ca limbă maternă, din sistemul de învăţământ preuniversitar din Ucraina.

Sunt eligibile pentru a participa la procesul de selecție toate asociațiile, fundațiile sau organizațiile nonguvernamentale care aparțin etnicilor români din Ucraina și au ca obiect de activitate păstrarea, afirmarea și/sau promovarea identității culturale, lingvistice, religioase, etnice a românilor de pretutindeni, cu sediul în regiunile din Ucraina în care trăiesc comunități de români.

Asociațiile, fundațiile sau organizațiile nonguvernamentale care intenționează să participe la procesul de colectare a documentelor necesare acordării de burse sau stimulente financiare etnicilor români cu domiciliul în Ucraina, trebuie să transmită la MRP următoarele documente:

a) Cererea de participare a asociațiilor, fundațiilor sau organizațiilor neguvernamentale pentru identificarea beneficiarilor burselor sau stimulentelor financiare, colectarea documentaţiei necesare pentru plata burselor sau stimulentelor financiare;

b) statutul asociațiilor, fundațiilor sau organizațiilor neguvernamentale prin care se demonstrează că aparțin etnicilor români din Ucraina și au ca obiect de activitate păstrarea, afirmarea și/sau promovarea identității culturale, lingvistice, religioase și etnice a românilor de pretutindeni, în copie certificată conform cu originalul de către reprezentantul legal. Obiectul de activitate este cel înscris în statut;

c)         dovada că sunt înregistrate din punct de vedere legal și fiscal în Ucraina, în copie certificată conform cu originalul de reprezentantul legal;

d)        copie după actul de identitate al reprezentantului legal, cu mențiunea ”conform cu originalul”;

e)        copie după actul de identitate al coordonatorului de proiect, cu mențiunea ”conform cu originalul”;

f)         CV-ul reprezentantului legal şi al coordonatorului de proiect;

g)        declarația privind apartenența la identitatea culturală română, dată conform Legii nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, republicată, cu modificările și completările ulterioare, conform modelului anexat.

h)        declarația privind evitarea conflictelor de interese;

i)          extrasul de cont al asociației, fundației sau organizației neguvernamentale, în original.

Asociațiile, fundațiile sau organizațiile nonguvernamentale care au depus dosare complete în urma anunțului din luna martie 2018, vor transmite la MRP doar cererea de participare.

Termenul pentru transmiterea cererilor este 25 iunie 2018. Modelul cererii și documentelor solicitate se regăsesc pe site-ul MRP (www.mprp.gov.ro).

Selecția asociațiilor, fundațiilor sau organizațiilor nonguvernamentale se va face de o comisie constituită la nivelul MRP.

Asociațiile, fundațiile sau organizațiile nonguvernamentale selectate vor avea obligația de a încheia un acord de finanțare cu MRP, în termen de 15 zile lucrătoare de la data la care a fost publicat anunțul privind rezultatul selecției.

Detalii suplimentare pot fi solicitate la adresa secretariat.burse@mprp.gov.ro .

NICIUN COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.